Vragen over loden waterleidingen

Naar aanleiding van de publiciteit over loden waterleidingen (naar aanleiding van een advies van de Gezondsheidsraad en de reactie van de minister daarop) is door De Bewonersraad aan de corporaties gevraagd of dit bij hun woningen nog aan de orde is. Van drie corporaties kregen we tot nu toe antwoord. Ook wij willen graag onze leden hierover informeren.

Bij Thús Wonen worden loden waterleidingen niet meer gebruikt en/of toegepast sinds de jaren ‘60. Gedurende de (groot)onderhouds- en installatieverbeteringen binnen de voorraad woningen zijn de laatste tientallen jaren geen lodenwaterleidingsystemen gesignaleerd. "De laatste decennia werden sporadisch nog wel loden afvoersystemen vervangen. Maar deze toepassing heeft geen negatief effect/risico voor de volksgezondheid", aldus Mireille Dijk, manager wonen. "Kortom, volgens de kennis en informatie van nu, is bij ons niet bekend dat er woningen zijn waar loden waterleidingen aanwezig zijn. Vanzelfsprekend zullen we een loden leiding vervangen, mocht er toch onverhoopt nog 1 getraceerd worden."

Wonen Noordwest Friesland: "Dit soort leidingen komt vooral voor in woningen van voor de jaren 60. Een klein deel van het woningbezit van Wonen NWF is van deze periode. Veel van deze woningen hebben in de afgelopen jaren onderhoud gehad of zijn gerenoveerd. Daarbij zijn loden waterleidingen die nog in een aantal woningen aanwezig waren, vervangen. Ook bij mutaties worden loden waterleidingen, als we ze tegen komen, vervangen. Als er in een woning nog loden waterleidingen aanwezig zijn, gaat het vaak om een klein deel van de leiding die van lood is. 

Bij Woningstichting Weststellingwerf zijn alle loden leidingen al vervangen. Ook van WoonFriesland en Elkien hebben we het antwoord dat er geen loden leidingen zijn, want alle oude woningen zijn al eens verbeterd.  


Als u twijfelt over de waterleidingen in uw woning, neem dan contact met op met uw corporatie. Dan volgt onderzoek en indien van toepassing alsnog vervanging, mocht er toch een leiding aan de aandacht zijn ontsnapt.