Waadhoeke haalt woonwensen op

Een scan van alle dorpen en wijken in Waadhoeke moet duidelijk maken hoe de toekomstige woningbouw verdeeld gaat worden. Waadhoeke zet er speciale teams voor op en wil over twee jaar een overzicht hebben.

De gemeente Waadhoeke heeft besloten teams te vormen die in de dorpen en wijken de woonwensen inventariseert. Voorafgaand daaraan wordt van elk dorp en elke wijk een feitenrelaas samengesteld. Met die cijfers moet duidelijk worden hoe de huidige situatie is, waar de aandachtspunten liggen en wat populaire woonplekken zijn. Bij de teams worden de woningcorporaties betrokken, zodat er ook oog is voor sociale woningbouw.

Wethouder Nel Haarsma deelde deze plannen mee in de gemeenteraad bij de behandeling van de woonvisie voor 2020-2030 die door de raad werd vastgesteld. Alle partijen vroegen met name aandacht voor ouderenhuisvesting.