Wat gebeurt er met de seniorenhuisvesting in IJlst?

De toekomst van seniorenhuisvesting in IJlst is ongewis. Woonzorgcomplex Nij Ylostins wordt gesloopt, maar wat daarvoor terugkomt is onduidelijk. De bewoners zijn tegen de sloop van Nij Ylostins. Ze zijn niet van plan te tekenen voor een verhuizing. Ze willen bij elkaar blijven in het appartementencomplex in IJlst. Hier hebben we onze mantelzorgers en hier hebben we elkaar.

Woningcorporatie Elkien heeft besloten het complex met 55 appartementen vanaf september 2020 te slopen. Er is geen uitzicht op vervangende nieuwbouw, zegt Elkien-woordvoerster Nikkie Smit. De bewoners krijgen een sociaal pakket aangeboden, waaronder een verhuisvergoeding van 6199 euro, een wisselwoning en voorrang op vrijkomende woningen van Elkien. Vervangende huurwoningen voor zorgbehoevende senioren zijn in IJlst niet voorhanden. De bewoners moeten
uitwijken naar plaatsen als Sneek, Leeuwarden en Bolsward.

Een definitief besluit volgt deze zomer. Het pand is volgens Elkien niet brandveilig genoeg en technisch verouderd, en opknappen wordt te duur geacht. Ook zorggroep Patyna wil nieuwbouw omdat de woningen niet meer geschikt zijn voor zwaardere zorg. Elkien wil iets nieuws bouwen in IJlst, maar of dat gebeurt hangt onder meer af van wat er in het voormalige gemeentehuis komt. Dat pand ligt op een steenworp van Nij Ylostins. Stadsbelang IJlst werkt momenteel, in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, aan een plan voor een complex met onder meer woningen voor verschillende leeftijdsen inkomensgroepen waar zorg mogelijk is.

Elkien denkt dat in IJlst niet genoeg ruimte is voor twee zorgcomplexen die in dezelfde vijver vissen. Als Stadsbelang IJlst het plan doorzet is er volgens de woningcorporatie een kans dat de nieuwbouwplannen voor Nij Ylostins niet worden doorgezet. ,,Maar als er bijvoorbeeld woningen met een huurprijs van 1200 euro per maand in komen zou het wel kunnen”, meldt Elkien-woordvoerder Nikkie Smit. ,,Dat is niet onze doelgroep.”

Elkien sluit ook niet uit dat het voormalige gemeentehuis onderdeel wordt van de nieuwbouwplannen in IJlst. Dit is afhankelijk van gesprekken met de betrokken partijen over zorgwoningen in IJlst. Toen Elkien dat recent meldde in het Friesch Dagblad leidde dat bij de leden van Stadsbelang IJlst tot verbazing, want zij zijn in de veronderstelling dat Elkien en Patyna geen optie meer zijn voor de gemeente Súdwest-Fryslân, eigenaar van het pand. De gemeente heeft dat zwart-op-wit verzekerd aan Stadsbelang.

Aan de andere kant meldt Elkien dat de gemeente aan haar toezegde dat er geen  woonzorgbestemming in het gemeentehuis komt. ,,Het belangrijke is dat er volgens ons geen plek is voor twee zorginstellingen in IJlst”, zegt Smit. ,, Als wij zeker weten dat in het gemeentehuis geen zorg in komt, dan gaan wij ontwikkelen.” De gemeente wil beide uitspraken bevestigen noch ontkennen. Patyna, Elkien, de gemeente en Stadsbelang gaan op korte termijn met elkaar in gesprek en tot die tijd wil de gemeente niet reageren. Wel meldt de gemeente dat het pand nog brandveilig is en dat van een gebruiksbeperking geen sprake is. Elkien meldt daarentegen dat met de gemeente en brandweer is afgesproken dat een gebruiksbeperking wordt opgelegd als binnen twee jaar geen aanvullende maatregelen worden genomen, en schermt met emails van de gemeente die dat bevestigen. Elkien kan het brandweerrapport nog niet verstrekken, maar de bewoners van Nij Ylostins krijgen binnenkort wel inzage, belooft Smit.

Als Elkien de sloopplannen doorzet moeten de bewoners verhuizen, vermoedelijk grotendeels buiten IJlst. Volgens Stadsbelang leidt dat tot onrust bij de bewoners, mede door de onduidelijkheid over de toekomstige situatie en omdat de bewoners vanwege hun hoge leeftijd opzien tegen een verhuizing. Harmen de Wind, onafhankelijk raadslid, gaat vragen stellen over de kwestie. Volgens hem zijn de bewoners de dupe van de onduidelijkheid. Een verhuizing op hun leeftijd is ingrijpend. ,,Wat mij betreft hoeven ze pas weg als er zekerheid is op iets nieuws, en dan het liefst in IJlst.”