Wat levert het u eigenlijk op

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed op het beleid van gemeenten en corporaties, via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders. In het overleg met gemeenten en corporaties gaat het in brede zin over het wonen in de gemeente, over de woonomgeving, de kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen. 

Bij 'De Bewonersraad in actie' en bij 'huurdersprojecten' kunt u lezen over de projecten waar De Bewonersraad op dit moment voor huurders in actie is. 

content image