Wat te doen bij gebreken aan je huurwoning?

Wat kun je als huurder doen bij gebreken aan de woning en slecht onderhoud? Woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond doet het in hoofdlijnen uit de doeken.

,,In dit geval gaat het om een sociale huurwoning bij een particulier’’, stelt Trip. ,,Huurders van een sociale huurwoning kunnen, als er sprake is van achterstallig onderhoud of een gebrek aan de woning (zoals schimmel), een onderhoudsprocedure starten. De huurcommissie kan dan een bindende uitspraak doen tot een forse huurverlaging die in stand blijft tot de problemen zijn verholpen. Dat is vaak een goede stok achter de deur om een verhuurder toch tot het noodzakelijke onderhoud in beweging te krijgen.’’

Voor huurders in de vrije sector geldt niet dat ze naar de huurcommissie kunnen. ,,Zij kunnen wel naar de kantonrechter, maar die drempel is erg hoog’’, stelt Trip. ,,Als Woonbond pleiten we er dan ook al langer voor om ook vrije-sectorhuurders met onderhoudsgeschillen bij de huurcommissie terecht te laten kunnen.’’

In dit geval lijkt het erop dat de huurder zelf tot het betalen van een lagere huur heeft besloten en er geen uitspraak van de huurcommissie was. Trip: ,,Ik zou om problemen te voorkomen altijd eerst juridische hulp inschakelen voordat je de huur deels inhoudt. Omdat dit inderdaad tot een juridische strijd kan leiden over een huurachterstand, en dan wil je vooraf goed weten hoe sterk je staat.’’

Gaat het om direct gevaarlijke situaties zoals brandgevaarlijke bedrading, dan kan een huurder, aldus de woordvoerder, naar het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht stappen. ,,Die kunnen een verhuurder dwingen om in actie te komen en de problemen op te lossen, of ze kunnen de problemen zelf verhelpen en de kosten verhalen op de verhuurder.’’

De Woonbond pleit al langer voor een soort ‘APK’ voor huurwoningen. Door een periodieke keuring wordt er dan gecontroleerd of een woning voldoet aan de standaarden van tegenwoordig. ,,Zo wordt voorkomen dat mensen in een slechte en ongezonde woning terechtkomen en dan zelf maar voor elkaar moeten boksen dat de verhuurder in beweging komt. We vinden het de normaalste zaak dat auto’s veilig moeten zijn voor ze de weg op mogen, dat moet bij woningen ook zo zijn als ze bewoond worden.’’

 

<LC 07.05.22>