Wat veranderd er voor huurders in 2018?

Vanaf 1 januari 2018 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving die voor huurders en woningzoekenden belangrijk zijn. 

Inkomens- en huurgrenzen. 

Vanaf 1 januari 2018 moet de verhuurder minstens 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 41.056,- en tenminste 80 procent moet gaan naar huishoudens met een inkomen tot €36.798,-. Net als voorgaande jaren zal de liberalisatiegrens € 710,68 zijn, indien u een woning huurt boven dit bedrag kunt u geen huurtoeslag aanvragen. 

Passend toewijzen

Heeft u recht op huurtoeslag en gaat u in 2018 een woning huren van de woningcorporatie? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan (voor één- of twee persoonshuidhouden) € 597,30 of € 640,16 voor huishoudens met drie of meer personen. Dat komt omdat de woningcorporaties ook in 2018 ‘passend’ moeten toewijzen. In 5% van de toewijzingen mag de corporatie hiervan afwijken.

Huurverhoging

De woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4% verhogen. Bij het schrijven van het advies staat uw betaalbaarheid voorop en zal onder andere gekeken worden naar de financiële positie en de investeringsopgave van de corporatie. De maximumpercentages voor 2018 zijn:

-    tot en met 41.056 euro stijgt de huur maximaal 3,9% (de inflatie + opslag van 2,5 procentpunt)

-    boven 41.056 euro stijgt de huur maximaal 5,4% (de inflatie + opslag van 4 procentpunt).

-    Is uw inkomen hoger dan € 41.056,- maar heeft u de AOW-leeftijd al bereikt of bestaat uw huishouden uit vier of meer mensen? Dan mag de huurverhoging maximaal 3,9% zijn.