Wat wil de politiek vanaf 2017?

Langzamerhand beginnen de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen vorm te krijgen. Hoe denkt men over huurdersaangelegenheden? 
Van de concept-verkiezingsprogramma's is een kort overzicht gemaakt (Aedes). Te zijner tijd volgt meer informatie.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart 2017.