Weststellingwerf

WOLVEGA | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

10-12-2018

Ook voor de gemeente Weststellingwerf zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Op de foto vlnr Frank van den Broek, algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad en directeur Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf heeft de afspraken eveneens ondertekend. 

Lees verder

Wolvega | Corporatie hoeft vrouw geen woning te geven

02-11-2018

Woningcorporatie WoonFriesland hoeft een 47-jarige vrouw uit Wolvega geen woning toe te wijzen. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw woont nu op een camping, nadat ze eerder uit haar woning in Wolvega was gezet door Woonstichting Weststellingwerf. Ze veroorzaakte daar overlast en kreeg een negatieve huurdersverklaring. De vrouw schreef zich vervolgens in bij WoonFriesland. Ze eiste nu voorrang vanwege medische urgentie, omdat ze begin dit jaar een hartinfarct heeft gehad. WoonFriesland wil haar vanwege de negatieve verklaring geen woning geven. De corporatie zegt dat er geen overeenkomst is met de vrouw, en de rechter geeft WoonFriesland daarin gelijk. Het beroep op medische urgentie is daardoor ook niet van toepassing. Tevens vindt de rechter dat de stichting zelf mag weten met wie ze een overeenkomst aangaat. Ook is de reden gegrond om de vrouw te weigeren, aldus de rechter, omdat eerder is aangetoond dat ze geen goede huurder is. 

Lees verder

Zuidoost wil 3750 huizen bijbouwen

24-09-2018

Tot 2026 willen de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland ruimte voor maximaal 3750 nieuwe huizen. Het grootste deel komt in Heerenveen en Smallingerland.

De vijf - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf - maakten in 2013 afspraken met de provincie over het aantal huizen dat ze samen bij mogen bouwen. Die afspraken lopen nog tot 2020 maar worden nu bijgesteld om tot 2026 mee te kunnen. Uit de bevolkings- en huishoudensprognose die de provincie vorig jaar uitbracht, wordt uitgegaan van een groei van maximaal 3400 huishoudens in Zuidoost-Friesland. Met hun voorstel hopen de vijf gemeenten op die groei in te kunnen spelen.

Doel is om ‘kwalitatief’ bij te bouwen, wat onder meer betekent dat de nieuwe huizen duurzaam moeten zijn en inspelen op de vergrijzing.
Van alle nieuw te bouwen woningen nemen Heerenveen en Smallingerland ieder bijna een derde voor hun rekening. Volgens de plannen
die nu ingediend zijn bij de provincie mag Heerenveen straks tot 1251 nieuwe huizen bouwen en Smallingerland 1313. De verdeling is gemaakt op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de afzonderlijke gemeenten.

Of die woningen in grootschalige nieuwbouwwijken komen, is de vraag. De vijf zijn het er met de provincie over eens dat hier terughoudend
mee omgegaan moet worden. Ook omdat er door onder meer het sluiten van scholen en winkels ruimte ontstaat om te bouwen binnen
de dorpen.
Zo stelt de gemeente Heerenveen voor om in de hoofdplaats 70 procent van de nieuwe woningen ‘buitenstedelijk’, oftewel aan
de rand, te bouwen en 30 procent binnen de dorpsgrenzen. In de dorpen rondom Heerenveen is die verdeling 60 tegenover 40 procent.
De gemeente Ooststellingwerf mag in het voorstel maximaal 256 woningen bijbouwen maar heeft in maart aanvullende afspraken gemaakt
met gedeputeerde Klaas Kielstra. Vanwege de grote vraag naar bouwkavels in de gemeente kan het maximale aantal groeien naar 305,
mits deze binnen de dorpskernen verrijzen. 56 zorgwoningen die gepland staan in Haulerwijk en Oosterwolde tellen niet mee in het maximum. Eerder drukten deze wel op het nieuwbouwtotaal. Opsterland verdeelt de te bouwen woningen bijna evenredig over binnen-
(45 procent) en buitenstedelijke (55 procent) projecten. Inbreiding blijft gaan voor uitbreiding, laat het college weten in een brief aan de
raad. Uitbreiden moet voornamelijk bij de vier grote dorpen in de gemeente gebeuren: Gorredijk, Ureterp, Bakkeveen en Beetsterzwaag.

De provincie brengt in 2019 nieuwe prognoses uit van de bevolkingsgroei. Op basis daarvan worden de huidige plannen voor extra woningen in 2020 opnieuw bekeken.

Lees verder

WOLVEGA | Oplevering 160 opgeknapte huizen

07-11-2017

Woningcorporatie WoonFriesland levert deze week in Wolvega de laatste van 160 woningen op die het afgelopen jaar zijn opgeknapt. De
huizen, verspreid over veertien straten, kregen een nieuwe badkamer, isolatie en zonnepanelen. De huizen in de Breuningslaan kregen ook een likje verf.

Lees verder

Woonlasten dalen in Weststellingwerf

06-10-2017

Minder onroerendezaakbelasting en een lager tarief voor afvalstoffenheffing. Dat zijn twee van de maatregelen die de gemeente Weststellingwerf in de begroting voor de komende jaren opneemt.
Daar staat een stijging van het rioolheffingstarief tegenover, maar onderaan de streep dalen voor huishoudens de woonlasten.

De gemeente werkt verder aan het verbeteren van haar schuldpositie. De schuld bedroeg in 2014 nog 75 miljoen euro, eind volgend jaar is die begroot op 58 miljoen euro.

Lees verder
 • Blesdijke
 • Boijl
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • Langelille
 • Munnekeburen
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijetrijne
 • Noordwolde
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldetrijne
 • Oosterstreek
 • Peperga
 • Scherpenzeel
 • Slijkenburg
 • Sonnega
 • Spanga
 • Steggerda
 • Ter Idzard
 • Vinkega
 • Wolvega
 • Zandhuizen