Wet doorstroming huurmarkt aanvaard

De Eerste Kamer heeft gisteravond na het debat met minister Blok de wet 'doorstroming huurmarkt' aanvaard.
De wet beoogt de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen, de prijs-/kwaliteitsverhouding te verbeteren en een impuls te geven aan het bestrijden van ‘scheefwonen’. Maar Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad vindt: “Het is duidelijk wat dit kabinet voorstaat. Goedkope scheefwoners binnen de volkshuisvesting worden steeds verder opgedreven naar de private verhuurdersmarkt."


"Tegelijkertijd stelt datzelfde kabinet paal noch perk aan het verdienmodel van deze verhuurders, waardoor die groep huurders financieel eerst aangepakt wordt door de corporatie en vervolgens extra door de private verhuurder. Vooral de opbrengst voor de verhuurder wordt verbeterd, niet automatisch de woonkwaliteit voor de verdreven huurder. Waar het inkomen zo belangrijk is geworden om huurders weg te jagen naar de private markt, is het organiseren van een terugweg naar de sociale huurmarkt als gevolg van het wegvallen van inkomen kennelijk geen thema voor het kabinet. Er zitten twee kanten aan eenzelfde medaille: alleen wanneer de overheid vormen van huurbescherming gaat eisen van de particuliere verhuurdersmarkt én een eventuele terugweg organiseert, zal een impuls ontstaan tot het bestrijden van ‘goedkoop scheefwonen’. Omdat huurders dat ook zien zal deze wet onvoldoende bijdragen aan het doel om de doorstroming te bevorderen.”

De nieuwe wet zal onvoldoende bijdragen aan het doel om de doorstroming te bevorderen. De wet maakt de invoering van meer tijdelijke huurcontracten mogelijk plus een ongelijke behandeling van sociale huurders bij corporaties en bij commerciële verhuurders.De Bewonersraad behartigt de belangen van huurders en is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 30.000 leden.