Wetswijziging: gasaansluiting niet langer verplicht in nieuwbouw

Den Haag | De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Dat staat in een wetswijziging die minister Henk
Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voorwaarde is wel dat er een ander systeem is om de woning te verwarmen. Kamp rekent erop dat duurzamere alternatieven voor gas de wind in de zeilen krijgen als de aansluitplicht vervalt. Hij wil aan de gemeente overlaten om te bepalen hoe nieuwe huizen worden verwarmd.
Uit een steekproef van Natuur & Milieu bleek dat bijna twee derde van de nieuwbouw nog met gas wordt verwarmd. Bijna een kwart krijgt een aansluiting op een lokaal warmtenet en 12 procent van de nieuwe woningen wordt duurzaam verwarmd. Toch is een gasaansluiting nu nog altijd verplicht. Volgens Economische Zaken krijgen jaarlijks zo’n 40.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor 25.000 woningen wordt hiervoor zelfs een gasnet uitgebreid of nieuw aangelegd.