Wie moet de sneeuw opruimen?

Moet de woningcorporatie de parkeerplaatsen, waarvoor iedere huurder vijftien euro per maand betaalt, ijs- en sneeuwvrij maken? En de tegelpaden in de gemeenschappelijke tuin? Volgens de verhuurder moeten de huurders dat doen en niet bijvoorbeeld de huismeester. Klopt dat?

 

Antwoord

Verhuurders hoeven de parkeerplaatsen en de tegelpaden niet ijs- en sneeuwvrij te maken, tenzij dat met de huurders (schriftelijk) is afgesproken, al dan niet tegen betaling. Natuurlijk mag de verhuurder u wel helpen, door bijvoorbeeld een schuiver of strooizout ter beschikking te stellen.

 

Huismeester

Het ijs- en sneeuwvrij maken van parkeerplaatsen, tegelpaden en andere gemeenschappelijke ruimtes, zoals galerijen, kan deel uitmaken van het takenpakket van de huismeester. Is dat het geval, dan dient hij dit uiteraard te doen. U betaalt daarvoor dan tenslotte servicekosten. Het is dus zaak om na te gaan of deze taak tot de werkzaamheden van de huismeester behoort.

 

Hulp

Als de tegelpaden tevens de toegang tot het woningcomplex zijn ligt het des te meer voor de hand dat de verhuurder u te hulp komt, zeker als de bewoners gemiddeld van hoge leeftijd zijn.

 

 

(bron: Woonbond.nl)