Wijzigingen Woningwet vanaf januari 2022

De herziene Woningwet is recent geëvalueerd.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de aangepaste Woningwet. Woningcorporaties krijgen hierdoor meer ruimte hun maatschappelijke taken te vervullen. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen: https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/evaluatie-woningwet