Wisseling van de wacht SWA

De Stichting Woningbouw Achtkarspelen heeft per 1 november 2019 mevrouw Emmy Elgersma tot nieuwe directeur bestuurder benoemd.