WOLVEGA | Woonlasten in Weststellingwerf gaan omhoog

Gemeente rekent op tekorten in 2020 en 2021

De kleine financiële meevallers van de gemeente Weststellingwerf zijn lang niet genoeg om de tekorten op jeugdzorg goed te maken. En ook een extra bijdrage vanuit het rijk voor jeugdzorg maakt wel wat goed, maar niet alles. Onderaan de streep van de najaarsnota van
Weststellingwerf staat daardoor nog altijd een tekort van een miljoen euro op het sociaal domein.

Gisteren maakte de gemeente de najaarsnota bekend. Weststellingwerf schreef lang zwarte cijfers en kan met een algemene reserve van achttien miljoen euro wel tegen een stootje. Maar voor 2020 en 2021 wordt een tekort geraamd van 332.000 en 351.000 euro. De verwachting is dat de gemeente daarna weer uit de rode cijfers komt.

Wethouder Jack Jongbloed moet aan de nieuwe financiële situatie wennen. ,,Voor het eerst heeft Weststellingwerf géén positief resultaat
voor de eerste twee begrotingsjaren. Om het tekort op het sociaal domein verder terug te dringen, blijft Weststellingwerf zich inzetten voor meer geld vanuit het rijk.” Hij heeft goede hoop dat dat er komt. Inwoners van Weststellingwerf gaan wel iets merken van de tekorten,
want het college kiest ervoor om de gemiddelde woonlasten met achttien euro per huishouden te verhogen. Dit wordt verwerkt in de
onroerendezaakbelasting voor woningen en de riool- en afvalstoffenheffing. De gemiddelde woonlasten voor inwoners stijgen
hiermee volgend jaar naar 692 euro.

Het college wil daarnaast meer grip krijgen op de uitgaven. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de onderwijsbegeleiding niet meer uitbesteed, maar wordt die gedaan door gebiedsmedewerkers van de gemeente. Verkoop van de voormalige school de Triangel in Steggerda aan Dorpsbelang Steggerda leverde de gemeente een verlies op, omdat het pand 90.000 euro onder de boekwaarde werd verkocht.

Eikenprocessierups 
Een onverwachte financiële tegenvaller was de bestrijding van de eikenprocessierups. Het afgelopen jaar waren er veel meer meldingen
dan gebruikelijk en moest de gemeente meer maatregelen nemen. Daardoor werd het hiervoor beschikbaar gestelde budget overschreden.
Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om dit op te vangen.

Het vertrek uit het sociale werkbedrijf Caparis, leverde Weststellingwerf een financieel voordeel op, waarvan de hoogte nog niet bekend is. De afrekening is klaar, maar de gemeente wacht af wat de verdere ontwikkelingen voor de herstructurering van de gemeenschappelijke
gelden zijn. Weststellingwerf blijft de komende tijd in ieder geval investeren in het centrum van Wolvega, de exploitatie van de Lindewijk
in Wolvega en het gebied de Rottige Meente- Driewegsluis.