WOMMELS | Huurders Littenseradiel gaan netjes over

De Bewonersraad, Elkien, Woonzorg Nederland en de gemeente Littenseradiel hebben afspraken over de prestaties op het gebied
van woningbezit gemaakt over de periode na de herindeling. De afspraken gaan over naar de rechtsopvolgers van de gemeente Littenseradiel.

Elkien steekt de komende jaren ruim 1 miljoen euro in het onderhoud van de huurwoningen in Littenseradiel. Met Woonzorg Nederland zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld betaalbaarheid en kwaliteit.