Wonen Noordwest Friesland bouwt 44 woningen

In het uitbreidingsgebied van Deinum gaat WNWF gefaseerd 44 woningen bouwen. Daarvan worden zeven levensloopbestendige huurwoningen, aldus Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Om het plan bouwrijp te maken, stelt het college van Menameradiel aan de raad voor een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Door de verkoop van kavels moet het plan uiteindelijk een positief resultaat opleveren. De bouwperiode wordt uitgesmeerd over zes jaar.