Woningcorporaties krijgen meer tijd voor jaarrekening

Vanwege de vele nieuwe regels en de hoge administratieve lastendruk die dit met zich meebrengt, gaan een aantal vereisten uit de Woningwet pas in per 1 januari 2019. Dat meldt minister Plasterk in het Staatsblad en daarmee is het officieel, want op 15 september 2017 was het uitstel al bekend. Eerder was de invoering al verschoven van 2017 naar 2018. Het gaat om het vaststellen van de jaarrekening, waarvoor corporaties in 2018 nog zes maanden de tijd hebben. Vanaf 2019 moet de jaarrekening binnen vier maanden zijn vastgesteld.

Ook voor het aanleveren van de verantwoordingsinformatie (dVi) krijgen corporaties in 2018 ook tot 1 juli de tijd. Vanaf 2019 moeten ze deze gegevens jaarlijks voor 1 mei aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

 

<bron: Aedes>