Woningcorporaties luiden de noodklok

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat woningcorporaties in Groningen, Drenthe en Friesland meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid van wijken.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Kamerlid Henk Nijboer. Zo’n veertig woningcorporaties in het noorden en oosten van het land luidden afgelopen week de noodklok over de sociale woningbouw in deze delen van het land.
De situatie in dunbevolkte gebieden is totaal anders dan de crisis in de Randstad.Volgens de corporaties is daar in Den Haag te weinig aandacht voor. Ze stuurden een brandbrief.
Waar in de Randstad vooral huizen moeten worden bijgebouwd, moeten vanwege krimp en andere samenstelling van de wijken in het Noorden en Oosten juist woningen worden gesloopt en anders worden gebouwd. Daarnaast moeten corporaties de ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid. Die holt in sommigewijken achteruit, zeggen de corporaties. Directeur Bert Moormann van corporatie Domesta in Emmen spreekt in dat licht van een tikkende tijdbom.
Nijboer wil van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten wat ze doet om corporaties in dunbevolkte gebieden te stimuleren. ,,Welke stappen heeft u de afgelopen vier jaar gezet om dit te stimuleren?’’
Tot slot vraagt de PvdA’er of de minister bereid is woningcorporaties meer ruimte te geven om te investeren in leefbaarheid en goede voorzieningen.

 

(LC 01.12.20)