Woningcorporaties schieten Vestia te hulp: ‘Volkshuisvesting staat voorop’

Woningcorporaties hebben in grote meerderheid vandaag besloten dat zij een financiële bijdrage willen leveren om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Solidariteit met huurders van Vestia gaf daarbij de doorslag. Corporatiebestuurders stemden daarover tijdens het congres van branchevereniging Aedes. In het voorstel is ook medewerking opgenomen van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw.
 

De Friese huurdersverenigingen stemden eerder tegen.

Huurders zijn tegen nog meer steun aan Vestia
‘Geld beter besteden aan verduurzamen Friese huizen’


De Friese huurdersorganisaties willen niet dat de wooncorporaties geld geven aan Vestia. Deze grote woningcorporatie zit met enorme schulden en rentelasten in de nasleep van dederivatenaffaire van tien jaar geleden.
Toen werd Vestia gered door steun van andere corporaties. Nu steltbranchevereniging Aedes samen met Vestia voor om de corporatie op tesplitsen in drie kleinere corporaties. Daarnaast zouden alle anderecorporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan eenmiljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen.

Fel gekant
Volgens Andrea Evenhuis van Huurdersplatform Nieuw Elan zijn alle Friese belangenverenigingen van huurders fel gekant tegen weer een keer geld storten in Vestia. ,,Waarom moeten weer de woningcorporaties bijspringen? De overheid heeft inmiddels al een potje van 400 miljoen uit de verhuurdersvereffening die de corporaties bijeen hebben gebracht.Laat ze dat potje maar aanspreken.”
Volgens haar hebben de Friese woningcorporaties het geld hard nodig om de eigen huizen goed te onderhouden en te verduurzamen. ,,Niet elke corporatie is even rijk. In Leeuwarden lopen de huren ondertussen tegen de maximale grens. En de inkomens in Fryslân zijn over het algemeen lager dan in de Randstad.”

Zes Friese huurdersverenigingen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de woonbond, de gemeenten en de Friese woningcorporaties met het verzoek niet bij te dragen aan de schuldsanering van Vestia. Evenhuis:,,Er zijn helemaal geen garanties dat het niet weer mis gaat.”
Of de corporaties in de problemen komen als Vestia failliet gaat, is volgens haar de vraag. ,,Er zijn meerdere scenario’s. Als Vestia omvalt kan het woningbezit verkocht worden met deels een leningportefeuille. Een andere optie is het aflossen van de schulden en die lasten verdelen over de andere corporaties. Maar dan zal hopelijk wel de overheid ook met steun over de brug komen.”

Jeannette Dekker, directeur van Thús Wonen, weet nog niet welk standpunt haar corporatie gaat innemen. ,,We zijn er in de organisatie nog over in gesprek. Het is een hele complexe zaak met voors en tegens. Begin volgende week is er meer duidelijkheid.”
WoonFriesland is in ieder geval niet voor het voorstel van Aedes, zegtvoorlichter Anne Marieke Voortman. ,,Wij zijn niet voor de claim van Aedes op onze middelen. Heel Fryslân wordt dan aangeslagen voor 40 miljoen euro over veertig jaar. Wij bezitten ongeveer een kwart van de Friese huurwoningen. Dat betekent dat we 10 miljoen moeten bijdragen,uitgesmeerd over 40 jaar. Dat zijn dus hogere lasten voor onze huurders.”
Wooncorporatie Elkien brengt haar standpunt over deze kwestievolgende week dinsdag naar buiten. Op die dag is ook een extra verenigingscongres van Aedes waar de woningcorporaties een besluit nemen over het reddingsplan van Vestia.

(FD 06.02.21)