Woningen naar Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland neemt 142 woningen over van Elkien in de dorpen Winsum, Wjelsryp en Spannum.
De overdracht vindt per 1 september plaats. De woningen liggen in het gebied dat vanaf 1 januari 2018 deel uit maakt van de
nieuw te vormen gemeente Waadhoeke. Wonen Noordwest Friesland is actief in de dorpen van de toekomstige gemeente Waadhoeke en
in Ferwerderadiel. Elkien wil zich meer richten op de grote kernen in haar werkgebied, zoals Leeuwarden, Sneek en Gorredijk.