Woningmarkt stabiliseert

ABN AMRO iets positiever over aantal transacties

De recentste woningmarktcijfers vallen landelijk iets
gunstiger uit dat economen van ABN AMRO eerder dit jaar hadden
verwacht. In een gisteren verschenen rapport over de verkopen wordt
melding gemaakt van een stabilisatie in de afgelopen maanden. Ook de
prijsontwikkeling blijkt iets gunstiger dan voorzien.
Deze beter dan verwachte cijfers vormen aanleiding voor de bank om de
transactieramingen voor dit jaar licht naar boven bij te stellen, van een
daling van 5 procent naar een stabilisatie.
Een belangrijke oorzaak van de meevallende resultaten is de lage rente.
Door een lagere hypotheekrente wordt de betaalbaarheid van
koopwoningen verbeterd, is de stelling.
De bank heeft wel zorgen over de woningmarkt voor het komende jaar.
Door het stikstofbesluit valt het te bezien of het aantal van 75.000
jaarlijks nieuw te bouwen woningen zal kunnen worden gerealiseerd. De
landelijke overheid heeft met Prinsjesdag dan wel bekendgemaakt extra
geld uit te trekken voor nieuwbouw, maar wanneer de doelstelling niet
wordt gehaald zal de doorstroming verder onder druk komen te staan.
Daardoor zal het aantal transacties de komende jaren naar verwachting
afnemen. Daarnaast kunnen de prijsstijgingen door toenemende
woningkrapte hoger uitvallen dan nu geraamd.