Woningstichting Weststellingwerf

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Woningstichting Weststellingwerf. De Bewonersraad heeft in 2011 een nieuwe overlegovereenkomst met Woningstichting Weststellingwerf afgesloten, daarin is onder andere afgesproken op welke wijze de inspraak van De Bewonersraad is geregeld.

Meer informatie over deze corporatie vindt u op www.wstweststellingwerf.nl

content image
content image