Woningverbetering Zuidwesthoek

WoonFriesland is begonnen met groot onderhoud en kwaliteitsverbetering van 76 huurwoningen in Zuidwest-Fryslân. Huizen in
Hemelum, Molkwerum, Warns en Hindeloopen krijgen onder meer een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Daarnaast worden meterkasten
gemoderniseerd en cv-installaties aangepakt. Eerder deze maand is begonnen met de verduurzaming van 28 huizen in Stavoren. Later dit
jaar worden nog eens zo’n honderd woningen in Koudum opgeknapt.