Woningvoorraad sterker toegenomen

De Friese woningvoorraad is in 2019 met 2338 (0,8 procent) toegenomen. In Leeuwarden was de groei 1106 woningen (1,8 procent).
Dit zijn hogere cijfers dan gisteren in deze krant werden gemeld. Abusievelijk waren alleen de aantallen nieuwbouwwoningen vermeld. In de Friese woningvoorraad spelen naast nieuwbouw ook het omkatten van andere gebouwen in woonruimten (in 2019: 1207), sloop (-758) en overige onttrekkingen aan de voorraad (-328) een rol.