Woningzoekenden zonder urgentieverklaring vissen steeds vaker achter het net

Een steeds groter deel van de sociale huurwoningen in de grootste steden gaat naar woningzoekenden met een urgentieverklaring, blijkt uit cijfers die de gemeenten op verzoek van de NOS beschikbaar hebben gesteld. Mensen met zo'n verklaring krijgen voorrang op een woning. De wachttijden voor mensen zonder zo'n verklaring lopen mede hierdoor op.

Sinds 2015 is het landelijk beleid om mensen uit zogenaamde "kwetsbare groepen" vaker zelfstandig in wijken te laten wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychische problemen, ex-daklozen of mensen met een verstandelijke beperking die uitstromen uit een opvang.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, ziet ook de groep ouderen onder sociale-huurwoningzoekers toenemen. "De trend is immers: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aantal bejaardentehuizen neemt af, waardoor steeds meer ouderen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning."