Wons kan twee eigen huurhuizen bouwen

Wons Mienskip Wûns, de woningcoöperatie van Wons, mag twee levensloopbestendige huurwoningen bouwen aan de Noorderlaan.
De coöperatie werd in 2014 door inwoners van het dorp opgericht omdat woningcorporatie Elkien zich terugtrok uit Wons.

De coöperatie wil woningen bouwen en beheren om het dorp leefbaar te houden. Een van de plannen was om een deel van de huurwoningen van Elkien aan de Noorderlaan over te nemen, maar dat plan werd in 2017 gepauzeerd. De coöperatie wilde een hypothecaire lening van dertig jaar, maar kon geen instantie vinden die zo’n lange looptijd wilde geven. Bij een kortere looptijd zou de huurprijs te hoog worden.


Een ander project, de bouw van de huizen, gaat wel goed. Hoewel welstandscommissie Hûs en Hiem een negatief advies gaf, heeft het
college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân de vergunning voor de bouw verleend. Als de eisen van Hûs en Hiem waren overgenomen, waren de huizen te duur geworden.