WoonFriesland

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van WoonFriesland regio's Leeuwarden, Drachten, Burgum, Oosterwolde en Koudum. De Bewonersraad zit samen met Huurders Belangen Vereniging Heerenveen in het Platform WoonFriesland.

De Bewonersraad heeft in 2009 een nieuwe overlegovereenkomst met WoonFriesland afgesloten. 

Meer informatie over WoonFriesland kunt u vinden op www.woonfriesland.nl.

content image
content image