WoonFriesland verkoopt maatschappelijk vastgoed

Corporatie WoonFriesland biedt al haar maatschappelijk vastgoed te koop aan, om zich volledig te kunnen richten op haar kerntaak: verhuur van sociale woningbouw. In totaal verwacht WoonFriesland daarmee 160 miljoen euro. Volgens de woningcorporatie zullen de bewoners daar niets van merken. "Er wijzigt voor deze huurders niets anders dan dat het vastgoed van eigenaar verandert”, aldus een woordvoerder van WoonFriesland. 
De Bewonersraad houdt de vinger aan de pols.

Welke panden?
Het om zeker zeven woonvormen voor bijzondere doelgroepen, o.a. Integra in Burgum. 
In Drachten gaat het om woonvorm ’t Skûtsje, een woongroep van Talant en een woonvoorziening van de stichting Sprank voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebouw waarin de school voor speciaal onderwijs VSO Talryk zetelt is aan de gemeente aangeboden.
In totaal zegt WoonFriesland nog 34 complexen in de verkoop te doen, naar eigen zeggen voornamelijk brede scholen en multifunctionele centra. Uit een rondgang langs de gemeenten waar het vastgoed ligt, blijkt dat het in elk geval gaat om mfa Skoatterhûs in Oudeschoot en mfa De Spil in de Heerenveense wijk Skoatterwâld. Heerenveen heeft geen interesse in koop want het is geen kerntaak.
Vorige week was al duidelijk dat voor mfc De Treffe in Warns en mfc It Maskelyn en het Kindcentrum in Hurdegaryp en mfc De Kjellingen in Eastermar een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Súdwest-Fryslân wil De Treffe graag kopen, omdat er een basisschool inzit. Tytsjerksteradiel is om financiële en organisatorische redenen alleen geïnteresseerd in It Maskelyn, en niet in het Kindcentrum en De Kjellingen. De raad ging donderdag akkoord met de aankoop van het dorpshuis voor 2 miljoen euro.
In Wolvega is de voormalige burgemeesterswoning aan Hoofdstraat-Oost te koop. Daarin is de Oudheidkamer Weststellingwerf ondergebracht. Verder staan er twee gebouwen aan de Markt in de etalage, waar in één geval het regiokantoor thuiszorg van Weststellingwerf zit. De gemeente heeft geen bezwaar tegen de verkoop.
In Drachten behoren de brede school De Drait, inclusief bovenliggende appartementen, en het verenigingsgebouw aan de Noorderdwarsvaart, dat onder meer gebruikt wordt door een volièrevereniging ook bij het vastgoed dat wordt afgestoten. Andere panden die van de hand worden gedaan zijn de huisartsenpraktijk naast het voormalige gemeentehuis in Koudum en een pand met een hospice in Heerenveen.