Woonlasten dalen in Weststellingwerf

Minder onroerendezaakbelasting en een lager tarief voor afvalstoffenheffing. Dat zijn twee van de maatregelen die de gemeente Weststellingwerf in de begroting voor de komende jaren opneemt.
Daar staat een stijging van het rioolheffingstarief tegenover, maar onderaan de streep dalen voor huishoudens de woonlasten.

De gemeente werkt verder aan het verbeteren van haar schuldpositie. De schuld bedroeg in 2014 nog 75 miljoen euro, eind volgend jaar is die begroot op 58 miljoen euro.