Woonmiljoenen naar Leeuwarder wijken en Noordoost

Het geld gaat naar 16 wijken en 12 krimpgebieden in Nederland. Leeuwarden en Noordoost-Friesland profiteren van de extra 450 miljoen euro die minister Kajsa Ollongren (D66) uittrekt voor het opkalefateren van kwetsbare gebieden.

De Leeuwarder wijken aan de oostkant van de stad, zoals de Vlietzone, en krimpgebied Noordoost-Friesland krijgen geld dankzij het Woonakkoord dat Ollongren sloot met de PvdA en GroenLinks. Door nieuwbouw een impuls te geven, moet de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in deze gebieden omhoog.

De 450 miljoen euro is bedoeld voor vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, voor ingrijpende verbouwingen en voor het opknappen van de openbare ruimte. Als de huizen tegelijk worden verduurzaamd, draagt dit bij aan het halen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en gaat de energierekening van huishoudens omlaag, meldt Ollongren in haar kabinetsbrief. Wethouder Hein de Haan is blij dat Leeuwarden geld tegemoet kan zien, ook al is nog onduidelijk hoeveel. ,,Dit is hoopvol nieuws!”, reageert De Haan.
De gemeente is al langer met het rijk in gesprek. Bijvoorbeeld over het plan dat bewoners en de gemeente aan het maken zijn voor de Vlietzone. Maar ook zijn de gemeente en het rijk aan het praten over de renovatieplannen in Heechterp en over de invulling van het Cambuurstadion waar straks nieuwe woningen moeten verrijzen.

De verdeling van de 450 miljoen euro wordt later dit jaar bekend. Gemeenten kunnen erop inschrijven. Ollongren wil het eerste deel komend voorjaar beschikbaar stellen. Het geld gaat naar in totaal 16 wijken en 12 krimpgebieden in Nederland. In het Noorden profiteren verder de wijk Groningen-Noord en de krimpgebieden Eemsdelta, Oost-Groningen en Het Hogeland.
Het Woonakkoord is een flinke impuls voor de bouwsector. Deze sector kan weer vooruit sinds het kabinet heeft besloten dat bouwactiviteiten niet meer meetellen in de stikstofuitstoot. Starters jonger dan 35 jaar worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De
huurverhoging wordt gemaximeerd op 1 procent, ook voor huurders in de sector.

Het pakket kwam tot stand na stevige onderhandelingen met oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA. Fractieleider Lodewijk Asscher is in zijn nopjes. ,,De huurstijging moet aan banden worden gelegd, ook alleenstaanden hebben recht op een sociale huurwoning en er moet veel meer geïnvesteerd worden in kwetsbare wijken en krimpregio’s. Dat hebben we samen met GroenLinks afgedwongen bij het kabinet.”

 

(LC 07.11.20)