Woonvisie

Woonvisie per gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het volkshuisvestelijk beleid. Volgens de Woningwet maakt de gemeente daarvoor een Woonvisie. Dit is een plan dat voor meerdere jaren geldt en dat bijvoorbeeld gaat over nieuwbouw of renovatie van sociale huurwoningen, over energiebesparende
voorzieningen en over betaalbaarheid van woningen.

De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Woonvisie vast.
 

Bod

De corporaties moeten vanuit hun rol jaarlijks ‘een bod’ uitbrengen waarin zij laten zien hoe zij met hun activiteiten bijdragen om de doelen te bereiken. Kortom, hoeveel woningen ze verhuren, de betaalbaarheid, hoeveel woningen ze willen opknappen en eventueel sloop en vervangende nieuwbouw.

Het bod van de verhuurders wordt nu ook aan De Bewonersraad voorgelegd. De Bewonersraad let met name op of er voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn en blijven voor huidige en nieuwe huurders.

Prestatieafspraken

Naar aanleiding van de Woonvisie en het bod komen gemeente, de betreffende corporatie en de huurdersvereniging(en) bij elkaar om tot afspraken te komen voor het komende jaar. Deze afspraken heten 'prestatieafspraken'.

content image