Woonvisie NOF moet meer ambitietonen

Noardeast-Fryslân heeft meer bouwkavels nodig

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Noardeast-Fryslân moet meer ambitie en lef tonen. Dat is het pleidooi van makelaar Douwe van der Schaaf, die gisteravond insprak tijdens een online hoorzitting van de gemeente. De woonvisie, die de basis vormt voor het woonbeleid van de gemeente, is volgens hem te veel gefixeerd op een verwachte bevolkingsafname na 2030, terwijl er op dit moment in Nederland – ook in het noordoosten van Fryslân – nog nooit zo’n grote woonbehoefte is geweest.

„In Kollum stonden in 2015 120 huizen te koop en nu nog maar vijf. Er worden bouwkavels gekocht door mensen uit Groningen. De woonvisie zegt dat er in Kollum 25 tot vijftig woningen mogen worden gebouwd. Waarom zo veel voorzichtigheid? Kiezen we voor stilstand en krimp ofvoor vooruitgang?”
„We hebben een forse vraag naar woningen en er zijn maar heel beperkt bouwkavels beschikbaar”, vertelde gemeentelijk beleidsmedewerker Geert van der Wijk. Hij riep de raad op om de woonvisie te omarmen. In de tweede helft van dit jaar wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt, waarbij de woonwensen uit de dorpen worden meegenomen.
De werkgroep Masterplan Holwerd wil zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. In Holwerd staat nog maar één huis te koop. Jongeren hebben amper mogelijkheden om een toekomst in het eigen dorp op te bouwen.De doorstroming op de woningmarkt is geheel tot stilstand gekomen, schrijft de werkgroep in een brief aan het college. ‘Gevolg is dat starters genoodzaakt zijn om buiten Holwerd woonruimte te zoeken.’

„It slagjen fan dizze wenfyzje hinget bot ôf fan ús kolleezje”, vatte raadslid Pieter Braaksma van Gemeentebelangen samen in hetraadsdebat dat volgde op de hoorzitting. „At doarpen mei foarstellen komme, moatte se honoreard wurde. Soargje derfoar dat ús jongerein de kâns krijt om yn ús gemeente hûzen bouwe of keapje te kinnen.”

 

(FD 15.01.21)