Woonwensenonderzoek Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân en Littenseradiel willen weten hoe hun inwoners in de toekomst willen wonen en welke ondersteuning zij daarbij denken
nodig te hebben. Zo’n 6000 mensen zijn gevraagd mee te doen aan dit onderzoek.

Wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân en haar collega Marja Reijndorp van Littenseradiel willen weten of het aanbod van wonen en ondersteuning past bij de vraag. Zijn de juiste huizen beschikbaar, is de kwaliteit van de woonomgeving in orde en voorzieningen binnen bereik?