WOUDSEND | 8 woningen Elkien gemeentelijk monument

Acht huizen aan de Molestrjitte in Woudsend krijgen het predicaat gemeentelijk monument. Daarmee worden de sociale woningen uit 1920 veilig gesteld voor de toekomst.

De huizen aan de Molestrjitte 10 t/m 24 zijn in 1920 gebouwd. Daarmee is het het oudste sociale woningbouwcomplex van de voormalige gemeente Wymbritseradiel. Reden voor de Historische Kring Woudsend om de monumentstatus aan te vragen. De huizen liggen namelijk net buiten het beschermd dorpsgezicht.

De monumentencommissie van Hûs en Hiem heeft positief geadviseerd over de aanvraag. Daarmee is de weg voor de gemeente Súdwest-Fryslân vrij om de monumentstatus toe te kennen. De woningen, volgens de gemeente ‘sober maar zorgvuldig vormgegeven’, zijn beschermenswaardig vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Ze zijn eigendom van woningcorporatie Elkien.

Als panden aangewezen worden tot gemeentelijk monument geldt een extra vergunningplicht voor het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen. Voor eventuele eventuele restauratie of verbouwingen heeft de gemeente subsidie beschikbaar.

 

<FD 05.01.21>