Woudsend krijgt 30 nieuwbouwwoningen

De gemeente Súdwest-Fryslân wil dertig nieuwbouwwoningen in Woudsend laten bouwen. Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het gaat om het woningbouwplan It Skar 2 van zo’n drie hectare. In de wijk komen zowel huur- als koopwoningen. De gemeenteraad besluit op 30 september over de kredietaanvraag.

 

(FD17.07.21)