WOZ-waarde Friese woningen omhoog

De waarde van Friese woningen – koop en huur – is opnieuw gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS.
De gemiddelde woningwaarde in Fryslân is dit jaar gestegen naar 176.000 euro. Sinds 2013 lag de waarde voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) niet zo hoog. Gemeenten bepalen onder meer de onroerendezaakbelasting op basis van de WOZ-waarden van woningen.

In 2013 lag de waarde op 180.000 euro. De gemiddelde WOZ-waarde in Fryslân maakte daarna een duikeling naar het dieptepunt van 163.000 euro, in 2016. Sindsdien is de stijging ingezet en wordt het hoogtepunt uit 2010 van 197.000 euro langzaam maar gestaag benaderd. 

Laag
De waarden in Fryslân zijn ondanks de stijging nog wel relatief laag. Landelijke gemiddeld is de stijging 6,5 procent naar 230.000 euro, het hoogste sinds 2012. Alleen in Groningen liggen de gemiddelde prijzen lager dan in Fryslân. Daar staat de gemiddelde waarde op 167.000 euro.
In alle Friese gemeenten groeide de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar ten opzichte van 2017. De gemiddeld minst waardevolle huizen zijn in de gemeente Leeuwarden te vinden, waar de gemiddelde WOZ-waarde op 143.000 euro ligt. De duurste huizen staan op de eilanden,
met de gemeente Terschelling met 309.000 euro als koploper. Op Ameland (238.000) lag de waarde
nog nooit zo hoog als dit jaar. Op het vasteland is Opsterland met 212.000 euro de duurste gemeente, gevolgd door De Fryske Marren met precies twee ton.

Belasting
Gemeenten bepalen aan de hand van de WOZ-waarde de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen, waarvan de onroerendezakenbelasting (ozb) de belangrijkste is. Ze gaan daarbij uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ heeft ook invloed op huurprijzen. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging, legt het CBS uit. ‘Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande
jaar.’ Ook worden huurwoningen en niet-verkochte woningen meegerekend.

Record
Het CBS meldde gisteren al dat WOZwaarde in Amsterdam dit jaar met 17 procent groeide naar een record van gemiddeld 340.000 euro. Overigens betekent een hogere gemiddelde WOZ-waarde niet per se dat huizenbezitters ook meer belasting moeten betalen, meldde de Vereniging Eigen
Huis gisteren in een reactie. Gemeenten zijn vrij om de belastingtarieven naar eigen inzicht te wijzigen.