Zeno Winkels nieuwe directeur Woonbond

Zeno Winkels is vanaf 1 mei de nieuwe Algemeen directeur van de Woonbond. Hij volgt Paulus Jansen op, die met pensioen gaat.

 

Het aanpakken van de wooncrisis, die door corona alleen maar in hevigheid toeneemt, heeft Winkels’ hoogste prioriteit. Winkels: ‘Dit is een goed moment om samen met onze huurders en andere partijen te werken aan goed en betaalbaar wonen. Het aanpakken van de wooncrisis staat daarbij bovenaan de agenda.’

Zeno Winkels (1972) studeerde milieu- en agrarische economie in Wageningen. Voordat hij bij de Woonbond aan de slag ging, werkte hij bij TU Delft en Climate-KIC, een organisatie die zich Europa-breed richt op verduurzaming middels innovatie en ondernemerschap. Winkels: ‘Die kennis zal ik ook bij de Woonbond goed gebruiken. Wij willen dat de Nederlandse woningvoorraad op een betaalbare manier verduurzaamd wordt. Daar is nog een slag te maken.’ Winkels is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

Kentering politieke wind

Winkels neemt het roer over van Paulus Jansen die na twee jaar directeurschap met pensioen gaat. Ondanks het zware weer waarin we, mede door de coronacrisis verkeren, kijkt hij tevreden terug. In zijn laatste column voor het Woonbondmagazine Huurwijzer schrijft hij: ‘We hebben de afgelopen twee jaar een hoop bereikt. Het Sociaal Huurakkoord. Het verankeren van de woonlasten neutraliteit in het Klimaatakkoord. Het Plan voor de Volkshuisvesting, dat we samen met vijftien maatschappelijke organisaties geschreven hebben. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: de kentering van de politieke wind in Den Haag.’

 

Voor zijn Woonbondtijd was Jansen onder meer Tweede Kamerlid voor de SP en wethouder Wonen in Utrecht.