Zeven gemeenten huisvesten te weinig statushouders

Zeven Friese gemeenten hebben nog niet genoeg vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Ooststellingwerf loopt het verste achter. Negentien statushouders hebben daar nog geen woning toegewezen gekregen, terwijl dat volgens de taakstelling van het rijk wel had gemoeten.

In Opsterland zijn elf mensen minder ondergebracht dan de taakstelling vereiste. Harlingen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf moeten
nog acht mensen aan een woning helpen. Voormalig Dongeradeel en Ferwerderadiel hebben volgens de taakstelling nog respectievelijk zeven en twee statushouders extra te huisvesten. In totaal moeten nog 63 statushouders in Fryslân een woning krijgen die dat volgens de taakstelling van het rijk al hadden moeten hebben.

Twaalf andere Friese gemeenten zijn al verder. Zo hebben De Fryske Marren en Achtkarspelen al 26 en twintig mensen meer gehuisvest dan het rijk vroeg. In totaal moesten het tweede halfjaar 419 statushouders in Fryslân gehuisvest worden.