Zonder heffing minder huurverhoging

Er zijn nog niet veel huurders die bij hun corporatie hebben aangeklopt
voor coronasteun. Huurdersverenigingen willen liever van de
verhuurdersheffing af dan dat de huurprijzen bevroren worden.

Het voornemen van het kabinet om de verhuurdersheffing
van twee miljard euro per jaar volgend jaar te verlagen met 200 miljoen
euro is volgens huurdersverenigingen mooi, maar te weinig. ,,De
verhuurdersheffing moet in zijn geheel afgeschaft worden”, zegt
directeur Gert Brouwer van huurdersorganisatie De Bewonersraad, die
actief is in heel Fryslân en zo’n 30.000 leden telt.,,Dan hoeven
woningcorporaties hun huren ook niet verder omhoog te doen.”

Eerder deze week werd bekend dat de huurprijzen per 1 juli gemiddeld
met 2,9 procent zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dat is volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste stijging sinds 2014.
Sociale huurwoningen van woningcorporaties stegen 2,7 procent, die van
particuliere verhuurders met 3,4 procent en de huurprijs van overige
woningen in de vrije markt steeg met 3 procent. In Fryslân steeg de
gemiddelde huurprijs met 2,8 procent.

Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil dat minister Kajsa
Ollongren van Binnenlandse Zaken de huurverhoging terugdraait, met
name vanwege de coronacrisis. ,,Een huurbevriezing heeft niet zoveel zin
als de corporaties nog kampen met de verhuurdersheffing”, zegt
Brouwer. ,,Dit zou dan ten koste gaan van bijvoorbeeld verduurzaming,
want corporaties kunnen die alleen maar uit de huren betalen.”
Voorzitter Marik van Wijk van Huurdersbelangenvereniging Heerenveen
(HBV) stelt dat een huurbevriezing pas nut heeft als het op tijd wordt
doorgevoerd. ,,De kosten zijn vaak al betaald voordat de verhoging wordt
doorgevoerd. Wij zijn altijd voor het bevriezen van huren, maar ik denk
dat het in het kader van corona niet direct veel uitmaakt. De
huurverhoging betreft een paar tientjes, terwijl veel huurders,
bijvoorbeeld zzp’ers, kampen met tekorten die in de duizenden euro’s
lopen. Een maatwerkoplossing, zoals het tijdelijk niet hoeven te betalen
van huur totdat bijvoorbeeld de tegemoetkoming vanuit het rijk voor
zzp’ers binnen is, werkt daarom beter.”

Huurders die vanwege corona in de problemen zijn gekomen kunnen zich
melden bij de woningcorporatie voor hulp. Volgens Brouwer en Van Wijk
valt het aantal huurders dat met problemen kampt als gevolg van corona
nog mee. Van Wijk. ,,In Heerenveen gaat het om een stuk of zestig
huurders.”

Weinig zicht
Op de problemen van huurders in de particuliere sector hebben beide
organisaties weinig zicht. De Bewonersraad heeft alleen leden die huren
bij een woningcorporatie. Brouwer: ,,Wij hebben wel eens geprobeerd om
met particuliere verhuurders om tafel te gaan, maar dat liep op niets uit.
Daardoor kunnen we helaas niets voor deze huurders doen.”
Bij HBV zijn veertig van de drieduizend leden huurders uit de particuliere
sector. Van Wijk: ,,De particuliere verhuur bestaat hier vooral uit grote
beleggers als pensioenfondsen en die zijn wel gevoelig voor
reputatieschade. We hebben alleen weinig leden in die sector omdat
mensen ons pas weten te vinden wanneer er een probleem is. Bij
woningcorporaties worden huurders wel gewezen op ons bestaan.”
Volgens de meest recente cijfers van het CBS telde Fryslân vorig jaar
112.051 huurwoningen, waarvan 82.033 eigendom is van een
woningcorporatie en 30.018 van een particuliere verhuurder.

De prijsstijging voor corporaties is gekoppeld aan de inflatie. Dit jaar
mochten de prijzen van woningcorporaties gemiddeld niet meer dan 2,6
procent stijgen. Het gaat dan om een reguliere jaarlijkse huurverhoging.
Wanneer een woning een nieuwe bewoner krijgt, kunnen de prijzen meer
stijgen. Bij een bewonerswissel was de stijging gemiddeld 9,5 procent. De
gemiddelde stijging van de prijs van een sociale huurwoning in Fryslân
van 2,8 procent werd voor 0,4 procent veroorzaakt door prijsstijgingen bij
bewonerswissels.

HBV probeert dit laatste te beperken. ,,We zien dat sommige bewoners
die al dertig jaar in dezelfde woning zitten soms honderd euro minder per
maand betalen dan een nieuwe bewoner van een vergelijkbaar huis. We
hebben met de corporaties afspraken gemaakt dat dit verschil niet meer
dan 25 procent wordt. Anders wordt de huurverhoging bevroren. Dit doen
we al vier jaar en voor dit jaar betrof dit 1200 gezinnen.”