Zonnepanelen gaan uit op zonnige dagen

Naar schatting worden op vijftig plaatsen in Friesland zonnepanelen uitgeschakeld op zonnige dagen. Vooral de panelen op woningen leveren dan te veel stroom, waardoor het net het aanbod niet aankan.

Volgens Peter Hofman, woordvoerder van netbeheerder Liander, is het aantal
plaatsen waar zonnepanelen worden uitgeschakeld een ruwe schatting. ,,Een
compleet en actueel overzicht ontbreekt nog. De situatie wijzigt daarnaast snel
vanwege de continue verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.”
De problemen zijn over het algemeen zeer lokaal en het gaat meestal om een paar
huizen of een straat. De uitschakeling vindt plaats wanneer de spanning op het net
stijgt naar 253 volt, doordat veel zonnepanelen tegelijkertijd elektriciteit leveren aan
de laagspanningskabels. Het net wordt daardoor te zwaar belast.
Een van de wijken waarin zonnepanelen worden uitgeschakeld, is Zuiderburen in
Leeuwarden. Hier werkt Liander aan een oplossing. ,,We leggen extra kabels en
plaatsen extra verdeelstations”, aldus Hofman.
In Oentsjerk en Wytgaard worden aanpassingen gedaan aan de instellingen van
de transformator. Volgens Hofman wordt de spanning daardoor minder hoog. ,,Dit
kan niet altijd de oplossing zijn. Als blijkt dat in de avond of nachtelijke uren de
spanning hierdoor te laag wordt, moeten we het net verzwaren.”
Age-Jan Jorna, inwoner van Wytgaard, kreeg te maken met uitschakeling van zijn
zonnepanelen. ,,Ik had het niet in de gaten, waarschijnlijk was het al een maand zo
voordat ik erachter kwam”, aldus Jorna. Hij had, naar eigen zeggen, vaker gehoord
over het capaciteitsprobleem. ,,De leverancier van de panelen heeft dit ongeveer
een maand geleden opgelost door de omvormer iets hoger te zetten.”

De zonnepanelen van energie-coöperatie Enerzjyk Eastermar aan de Kleine
Hornstwei in Eastermar schakelen zichzelf ook uit. ,,Liander onderzoekt wat de
beste oplossing is voor deze locatie”, aldus Hofman ,,Mogelijk is het nodig om
dikkere kabels te leggen.”
Ook bij het project van energie-coöperatie Grieneko wordt de spanning soms te
hoog doordat het is aangesloten aan het einde van de kabel van het lokale
elektriciteitsnet. Hierbij is de oplossing volgens Hofman de plaatsing van een nieuw
transformatorstation.