Zorg dat mensen aan het werk zijn

OPINIE

Wijken met veel sociale huurwoningen kennen een afnemende leefbaarheid. Het bijbouwen van dure huizen helpt niet. Zorg voor werk, ook voor de sociaal zwakkeren.

Recentelijk presenteerde Aedes, de brancheorganisatie voor de woningcorporaties, een onderzoek van onderzoeksbureau Rigo over de relatie tussen het huisvesten van mensen met lage inkomens in sociale huurhuizen en de afnemende leefbaarheid in wijken met veel sociale huur. Volgens de onderzoekers is er een direct verband tussen de instroom van lage inkomens in de sociale huur en de afnemende leefbaarheid.

 

Bert Moormann is directeur van woningcorporatie Domesta