Zorgbelang Fryslan doet onderzoek

Ouderen en mensen met een chronische aandoening kunnen hun ervaringsverhalen over corona kwijt bij Zorgbelang Fryslan. Onder de vlag ‘Patiënten spreken zich uit’ is Zorgbelang Fryslan een onderzoek gestart naar de ervaringen van kwetsbare mensen tijdens de corona-periode. Met de resultaten worden concrete voorstellen voor zorgbeleid en aanpak geformuleerd voor tijdens een pandemie. Zorgbelang trekt hierin samen op met beleidsmakers, bestuurders van zorginstellingen, cliëntenraden en patiëntenverenigingen.